Forventninger

For at du kan få optimalt udbytte og glæde af dit forløb hos Aarhus Reumatologiklinik er det vigtigt, at forventningerne er afstemt.

Hvad kan du forvente?

  • Høj lægefaglig ekspertise
  • Udredning og behandling efter højeste lægefaglige standard
  • At vi i relevant omfang bruger tid på at sætte os ind i dit hidtidige forløb, f.eks. ved opslag i din sundhedsjournal
  • Imødekommenhed og lydhørhed over for dine ønsker og behov

Hvad kan du ikke forvente?

  • Sikkerhed for at komme ind til det aftalte tidspunkt
  • At vi kan udrede og behandle alle dine reumatologiske problemstillinger og smerter på én gang - vi må fokusere
  • At vi kan udrette mirakler

Hvad forventer vi af dig?

  • At du møder til aftalt tid
  • At du giver besked hurtigst muligt, hvis du ikke kan komme. Vi har døgnåben telefonsvarer til afbudsbeskeder
  • At du er forberedt, så vi kan udnytte din konsultationstid hensigtsmæssigt