Ofte stillede spørgsmål

Se svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål herunder

Ventetiden til konsultation afhænger af problemstillingen, som din læge har beskrevet i henvisningen. Til problemer, der lægeligt set haster, prioriterer vi at have kort ventetid. Til problemer, der lægeligt set er mindre hastende, er der desværre ventetid. Kontakt os for at høre om den konkrete ventetid ved din problemstilling.

Aarhus Reumatologiklinik er en del af det offentlige sundhedsvæsen. Konsultationer er gratis for patienter i sygesikringsgruppe 1 (det mest almindelige).
Er du forsikret i sygesikringsgruppe 2, er der en egenbetaling.

Aarhus Reumatologiklinik modtager kun patienter med gyldig henvisning fra egen læge.

Vi tilbyder kun behandling, som der er lægelig indikation for. I forbindelse med udredningen af dine symptomer, afdækker vi, hvilke behandlingsmuligheder, der er relevante i dit tilfælde.

Der vil ofte være behov for flere konsultationer.
Mindre behandlinger vil somme tider allerede kunne foretages ved første konsultation. Men mere omfattende behandlinger vil skulle planlægges. Desuden kan der være behov for yderligere diagnostisk undersøgelse, før behandlingsmulighederne kan afklares.

Hvis der er behov for supplerende diagnostiske undersøgelser, såsom MR-scanning, CT-scanning, røntgenundersøgelse eller blodprøver, kan vi efter aftale med dig henvise til det.

Der er ikke parkingspladser tilknyttet klinikken, men der er flere offentlige betalingspladser i området. Se nærmere under Find vej

Du er altid velkommen til at medbringe en person, der kan tolke for dig. Vi kan også bestille en professionel tolk til dig. Alternativt kan konsultationen foregå på engelsk.

Der er tre trappetrin ned til elevatorniveauet. Du bedes derfor sige til i forvejen, så du som kørestolsbruger kan få hjælp til niveaufri adgang via bagdøren.

Hvis du er utilfreds med forløbet hos os, vil vi meget gerne høre om det. Vi forsøger at behandle alle bedst muligt. Vi tilstræber også at afstemme forventningerne efter, hvad der er realistisk. Det er ikke altid muligt at finde ud af, hvor symptomer stammer fra, og heller ikke altid muligt at behandle dem effektivt.
Hvis du vil klage til myndighederne, gælder de almindelige klagevilkår i sundhedsvæsenet også hos os.